Najnowszy raport NIK dotyczący leczenia cukrzycy w Polsce

Najnowszy raport NIK dotyczący leczenia cukrzycy w Polsce

dr Luiza Napiórkowska

15 września 2018

NIK przeprowadziła kontrolę leczenia cukrzycy w latach 2015- 06/2017. Kontrola była podyktowana faktem, iż cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną i właściwe jej leczenie skupiające się na profilaktyce, wczesnym wykrywaniu i właściwym leczeniu jest niezbędne do ograniczenia śmiertelności i wzrostu zachorowań.

Najnowszy raport NIK dotyczący leczenia cukrzycy w Polsce

Według raportu NIK cukrzyca w Polsce jest źle leczona. Wynika to z trzech powodów: braku ogólnopolskich programów profilaktycznych, rosnącej liczby pacjentów oraz małej liczby diabetologów, którzy dodatkowo są nierównomiernie rozmieszczeni na terenie kraju. Na 1 diabetologa powinno przypadać 25 tysięcy mieszkańców danego rejonu, w Polsce ten wskaźnik wynosi zaś 0,87.

Miejmy nadzieję, że tego typu działania będą w przyszłości prowadziły modernizacji służby zdrowia w zakresie diabetologii i zwiększenia dostępu do specjalistów.

Podobne Artykuły

Więcej Artykułów