Zanieczyszczenie powietrza a wzrost ryzyka rozwoju cukrzycy

Zanieczyszczenie powietrza a wzrost ryzyka rozwoju cukrzycy

dr Luiza Napiórkowska

14 listopada 2018

Z uwagi na lawinowy wzrost zachorowań na cukrzycę typu 2 naukowcy badają przyczyny tego zjawiska. O dawna do najczęstszych przyczyn rozwoju tej choroby cywilizacyjnej zalicza się nieprawidłowe odżywanie, brak aktywności fizycznej, otyłość oraz dziedziczny czynnik genetyczny.

Zanieczyszczenie powietrza a wzrost ryzyka rozwoju cukrzycy

Ciekawym zjawiskiem jest fakt, że w przypadku czynnika genetycznego (gdy rodzice mają cukrzycę typu 2), to ujawnienie się schorzenia u potomstwa, często występuje już w młodszym wieku. Ostatnie lata przyniosły ciekawe obserwacje na temat związku występowania zaburzeń cukrzycy typu 2 z zanieczyszczeniem powietrza. Badania naukowe, analizujące kilkumilionowe grupy pacjentów udowodniły związek zanieczyszczenia powietrza z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. Te zaburzenia występowały niezależnie od wieku, otyłości i czasu ekspozycji na zanieczyszczone powietrze.

Szczególnie podkreśla się niekorzystny wpływ ruchu samochodowego jako bardzo ważnego czynnika zanieczyszczenia powietrza, szczególnie wskazuje się na niebezpieczny wpływ spacerów oraz uprawiania aktywności fizycznej w pobliżu dróg. Za niebezpieczna granicę uważa się odległość 100 metrów od ruchliwych dróg.

Zanieczyszczenie powietrza wpływa na zaburzenia gospodarki węglowodanowej poprzez nasilenie insulinooporności, rozwój stanów przedcukrzycowych, po zwiększenie zapadalności na cukrzycę.

Autorzy niektórych prac sugerują związek wpływu zanieczyszczenia powietrza na gorszą kontrolę glikemii, co skutkuje szybszym rozwojem powikłań mikro i makroangiopatycznych.

Rozwiązanie tego problemu wydaje się dość proste, dotyczy ono wprowadzenia samochodów elektrycznych, czego, w ramach projektów Unii Europejskiej, będziemy świadkami w kolejnych latach.

.

Podobne Artykuły

Więcej Artykułów