Alzheimer: dlaczego kobiety są częściej dotknięte tą chorobą?

Alzheimer: dlaczego kobiety są częściej dotknięte tą chorobą?

dr med. Michael Spitzbart

16 września 2018

Ponad 1,3 mln osób cierpi w Niemczech na tę chorobę, prowadzącą do demencji. W Polsce szacuje się liczbę chorych na chorobę Alzheimera na 250 tys., z czego 150 tys. nie ma postawionej prawidłowej diagnozy. Przy tym prawdopodobieństwo zachorowania u kobiet jest prawie dwa razy większe niż u mężczyzn.

Alzheimer: dlaczego kobiety są częściej dotknięte tą chorobą?

Przez wiele lat naukowcy byli zdania, że większa zachorowalność na tę chorobę u kobiet niż u mężczyzn związana jest z tym, że kobiety dłużej żyją. Alzheimer to choroba, której objawy pojawiają się zazwyczaj dopiero w zaawansowanym wieku.

Jednak uzasadnienie to nie jest już wiarygodne. Również u kobiet poniżej 65 roku życia, ryzyko zachorowania jest dwukrotnie większe niż u mężczyzn.

Naukowcy z Bringham and Women's Hospital w Bostonie przeprowadzili dokładniejszą analizę danych z badania „New England Family Study”, koncentrując się przy tym na osobach w średnim wieku — na 200 mężczyznach i kobietach w wieku między 47 a 55 rokiem życia. Dzięki takiej rozpiętości wiekowej badanych osób możliwe było porównanie funkcji pamięciowych kobiet przed menopauzą, podczas i po niej.

Wyniki nie pozostawiają żadnych wątpliwości: uzyskane przez kobiety w teście pamięci wyniki były znacznie lepsze niż wyniki mężczyzn w tym samym wieku wyłącznie w przypadku kobiet przed menopauzą. W przypadku innych umiejętności kobiety osiągały takie same wyniki jak mężczyźni w ich wieku, przede wszystkim w zakresie zdolności organizacyjnych, porządkowania czy oceny informacji. Wraz z rozpoczęciem menopauzy pamięć jednak słabła.

Naukowcy odkryli ponadto, że wydajność mózgu pozostaje w związku z poziomem hormonów. Wysoki poziom estradiolu (kobiecy hormon płciowy) zapewnia lepszą pamięć. Wraz z początkiem menopauzy pojawiają się nie tylko zmiany w gospodarce hormonalnej, ale również zmiany w mózgu. I właśnie te zmiany, jak uważają badacze, mogą prowadzić do Alzheimera.

Badacze mają nadzieję, że wyniki przyczynią się do wcześniejszej identyfikacji osób z wysokim ryzykiem zachorowania na Alzheimera.

Dzięki temu terapia mogłaby być potencjalnie skuteczniejsza, niż leczenie w przypadku ujawnienia się choroby. W przypadku, gdy Alzheimer zostaje rozpoznany dopiero z pierwszymi symptomami choroby, medycyna nie dysponuje skutecznymi lekami. Jeżeli jednak choroba zostanie zdiagnozowana we wczesnym stadium, istnieją duże szanse na spowolnienie jej postępowania.

Słowa kluczowe:
choroba Alzheimera

Podobne Artykuły

Więcej Artykułów