Zapobiegamy izolacji osób po kryzysie zdrowia psychicznego

Zapobiegamy izolacji osób po kryzysie zdrowia psychicznego

Anna Gardyniak

26 czerwca 2020

Fundacja eFkropka powstała z inicjatywy dwóch lekarzy psychiatrów oraz psychoterapeuty, z czasem w działania fundacji zaczęły włącza się osoby po kryzysach zdrowia psychicznego, tzw. eksperci przez doświadczenie. Obecnie zarówno w Radzie Fundacji, jak i jej zarządzie zasiadają osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Razem działamy na rzecz zmian w polskiej psychiatrii oraz przełamujemy stereotypy dotyczące osób z doświadczeniem kryzysów psychicznych.

Zapobiegamy izolacji osób po kryzysie zdrowia psychicznego

Fundacja eFkropka

Celem naszych projektów jest zmiana negatywnych wyobrażeń o chorobach psychicznych, przekonań utrwalonych w świadomości społecznej, a także w myśleniu o sobie samych pacjentów. Główną misją Fundacji jest zapobieganie izolacji osób po kryzysie zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie ich stygmatyzacji i przełamywanie stereotypów związanych z chorobami psychicznymi. Poprzez wielowymiarowe działania edukacyjno-terepeutyczne budujemy zaplecze pomocne w przełamywaniu barier i osobistych ograniczeń, umożliwiając powrót do naturalnej aktywności i podejmowania ról w życiu osobistym i społecznym.

Obecnie realizujemy programy:

Razem wbrew stereotypom. Od 2015 r. prowadzimy działania edukacyjne, pracujemy z pacjentami – ekspertami przez doświadczenie, którzy stają się edukatorami i szkolą różne grupy zawodowe w zakresie kontaktu z osobami po kryzysie. Wspólnie przygotowaliśmy cykl szkoleń antydyskryminacyjnych dla urzędów, pracodawców, mediów, studentów, policji, służby zdrowia itp., również warsztatów antyautostygmatyzacyjnych dla osób z doświadczeniem kryzysów psychicznych. Warsztaty prowadzone są przez edukatorów. Przeprowadziliśmy już kilkadziesiąt szkoleń w formie warsztatów: przed nami kolejne grupy odbiorców. Nasi edukatorzy – osoby leczące się psychiatrycznie – zaczynają mówić „własnym głosem” i w swoim imieniu w przestrzeni publicznej. Uczestniczą w konferencjach naukowych dla psychiatrów i psychologów, na których prezentują punkt widzenia użytkowników psychiatrii. Wspólnie z profesjonalistami lobbują za zmianą systemu opieki psychiatrycznej, reprezentując własne poglądy: na spotkaniach w sejmie, w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP, w Ministerstwie Zdrowia. Uczestniczą także w badaniach naukowych z zespołami profesjonalistów.

SOP – Standardy Opieki Psychiatrycznej: z inicjatywy jednej z naszych edukatorek przeprowadzamy szeroko zakrojone badania ankietowe, chcemy poznać potrzeby pacjentów, ich bliskich oraz profesjonalistów. Posłużą do przygotowania publikacji, dzięki której środowisko pacjentów i ich bliscy udowodnią wraz z profesjonalistami, że zmiany w polskiej psychiatrii są konieczne i wspólnie nakreślą ich kierunek.

Współpracujemy z grupą osób, które ukończyły kurs przygotowujący do roli Asystenta Zdrowienia (osoby po kryzysie psychicznym, które wpierają innych pacjentów w ośrodkach opieki psychiatrycznej i pomocy społecznej) – niektórzy z nich pracują jako edukatorzy, inni jako wolontariusze Fundacji.

Grupa Integracyjna: w lutym2018 r. powstała grupa samopomocowa, którą prowadzą osoby po kryzysach. Wspierają innych pacjentów na ich drodze do zdrowia, pomagają w integracji społecznej, pomagają zmniejszyć samotność.

Od sierpnia 2018 r. uczestniczymy w Pol’and’Rock Festival, gdzie w Akademii Sztuk Przepięknych prowadzimy spotkania z liczną grupą uczestników, mamy również swój namiot, w którym prowadzimy rozmowy, edukujemy uczestników festiwalu.

Razem do samodzielności: W ramach projektu od września 2018 r. do listopada 2020 r. w Mławie i Przasnyszu organizujemy spotkania i warsztaty dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej, dla ich rodzin oraz dla profesjonalistów. Celem projektu jest integracja społeczna osób po kryzysach psychicznych w ich lokalnej społeczności, zmniejszenie poziomu autostygmatyzacji chorujących i ich bliskich, zwiększenie współpracy pomiędzy użytkownikami psychiatrii i profesjonalistami, integracja zawodowa osób po kryzysach psychicznych.

Kongres Zdrowia Psychicznego: Jako jedna z organizacji pozarządowych w zakresie zdrowia optujemy za reformą systemu opieki psychiatrycznej, ponieważ w Polsce potrzeby osób w kryzysie nie są właściwie zaspokajane na skutek deficytów w społecznej służbie zdrowia i ciągłego niewdrażania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 8 maja 2017 r. we współpracy z Porozumieniem na rzecz Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Sekcją Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z Biurem Polityki Zdrowotnej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i Instytutem Psychiatrii i Neurologii zorganizowaliśmy Pierwszy Kongres Zdrowia Psychicznego (www.kongreszp.org.pl). Było to ogólnopolskie wydarzenie integrujące różne środowiska zainteresowane zaburzeniami psychicznymi: organizacje samopomocowe, profesjonalistów, użytkowników psychiatrii (pacjentów i ich rodzin) i pracodawców, w porozumieniu z samorządowcami. Celem Kongresu było zwrócenie uwagi na zaniedbaną opiekę psychiatryczną, wywarcie nacisku na decydentów, aby przeprowadzili konieczne zmiany w systemie. Kongres odbił się szerokim echem w mediach, kończącym jego akcentem był Marsz o godność. Kongres niewątpliwie przyczynił się do wzmożenia prac nad pilotażem reformy opieki psychiatrycznej, w efekcie w 2018 r. zostało uruchomionych 27 Centrów Zdrowia Psychicznego w całej Polsce.

II Kongres Zdrowia Psychicznego odbył się 3 czerwca 2019 roku. Miał na celu monitorowanie postępów reformy i działania na rzecz rozszerzenia pilotażu, co stało się faktem w 2020 roku.

Marsz Żółtej Wstążki, Marsz o Godność: w rok po Pierwszym Kongresie przeszliśmy ulicami Warszawy i przypomnieliśmy o potrzebie reformy opieki psychiatrycznej i o obecności w przestrzeni publicznej osób po kryzysach zdrowia psychicznego, niesłusznie dyskryminowanych. Marsze odbywają się co rok.

Razem w Kuchni: We współpracy ze znanymi restauratorami rodzeństwem Agnieszką i Marcinem Kręglickimi, prowadzimy stale od 2015 r. program staży zawodowych. Beneficjenci pod okiem doświadczonych pracowników restauracji odbywają praktyki w zawodach związanych z gastronomią. Grupą docelową naszych działań są osoby po doświadczeniu kryzysu psychicznego (stażyści, którym pomagamy w zdrowieniu), a także personel restauracji (osoby ich szkolące), który nawiązując pozytywne relacje z podopiecznymi, zmieniają stereotyp chorego psychicznie. Wyjątkowość i innowacyjność tego projektu polega na włączeniu biznesu społecznie zaangażowanego do integracji osób z doświadczeniem poważnej choroby. Sukces tego przedsięwzięcia może przeciwdziałać stygmatyzacji i wykluczaniu osób po kryzysie zdrowia psychicznego, co jest główną misją naszej Fundacji.

Współpracujemy z wieloma ośrodkami i organizacjami NGO zajmującymi się problematyką wykluczenia i osób po kryzysie zdrowia psychicznego. Aktywnie uczestniczymy w organizowaniu Pikników Zdrowia Psychicznego i Warszawskiego Forum Psychiatrii Środowiskowej.

W lutym 2019 r. – po 8 latach naszych działań, wynajęliśmy lokal! Mieści się w suterenie przy ul. Grzybowskiej 34, na razie nie mamy środków na jego remont, więc działamy w „partyzanckich” warunkach, ale radość jest ogromna! https://zrzutka.pl/3ngnjj

Można nam pomóc:

  1. Pośrednio przekazując dalej informacje o naszej fundacji.

  2. Osobiście – włączając się jako wolontariusz w nasze działania.

  3. Finansowo: (kwotę opisaną jako darowizna na cele statutowe, można odliczyć od podatku do 6% dochodu)

    1. przesyłając darowiznę na konto Fundacji; można określić, na co ją przeznaczacie

    2. wspierając nasze działania stałym comiesięcznym przelewem w drobnej kwocie

    3. nie ponosząc żadnych kosztów poprzez portal https://fanimani.pl/fundacja-ef-kropka/

Zapraszamy do współpracy i dziękujemy za wsparcie. www.ef.org.pl,

[email protected] KRS 0000382481 Nr konta73 2530 0008 2016 1049 6433 0004

Prezes Fundacji: Jerzy Kłoskowski
Członkowie zarządu: Anna Olearczuk, Krzysztof Rogowski

Podobne Artykuły

Więcej Artykułów

wiper-pixel