Podatek od tłuszczu?

Podatek od tłuszczu?

Dr med. Rainer Limpinsel

15 września 2018

Około 2,5 miliarda ludzi na całym świecie ma nadwagę, gdyż spożywają zbyt dużo tłuszczu i cukru, za mało się przy tym ruszając. W Danii od października 2011 do stycznia 2013 roku obowiązywał podatek od produktów spożywczych, zawierających znaczne ilości złych tłuszczów (nasycone kwasy tłuszczowe).

Podatek od tłuszczu?

Po gwałtownych protestach branży spożywczej podatek zniesiono. Zespół badawczy profesora Mikkelsena na Uniwersytecie Aalborg wykazał, że w czasie obowiązywania tego podatku sprzedano o 4% mniej produktów zawierających nasycone kwasy tłuszczowe. Ale ponieważ tłuszcz jest istotnym nośnikiem smaku, w 2012 roku Duńczycy „przerzucili się” na inny smak – spożyli więcej soli. Nie poszło to zatem w dobrym kierunku.

Moja porada lekarska

Moja porada lekarska

Zdrowie nie może być czymś narzuconym z góry. Do decyzji, że chce się być zdrowym, trzeba dojrzeć samemu. Z tego względu każde takie regulacje prawne zostaną szybko oprotestowane, a ewentualne wzrosty podatków przerzucone na klientów.

Jeżeli chodzi o odżywianie, zawsze proponuję metodę małych kroków, tylko ona może przynieść trwałe zmiany w stylu życia i odżywiania. Takim miernikiem poszczególnych kroków może być na przykład okres tygodnia – w każdym jedna dodatkowa zmiana na talerzu.

Słowa kluczowe:
otyłość

Podobne Artykuły

Więcej Artykułów