Czytaj na głos – lepiej to zapamiętasz!

Czytaj na głos – lepiej to zapamiętasz!

Dr Markus Numberger

9 stycznia 2021

Niezależnie od tego, czy musisz przygotować się do dużego egzaminu, czy po prostu chcesz zapamiętać kilka szczegółów, czytanie na głos może pomóc Ci lepiej zapamiętać informacje. Dowodzi tego nowe badanie naukowe.

Czytaj na głos – lepiej to zapamiętasz!

AKTUALNOŚCI

Jak wykazały badania przeprowadzone przez Uniwersytet Waterloo w Kanadzie, łatwiej nam coś zapamiętać, gdy przeczytamy to na głos. W badaniu porównano trzy metody i zbadano, jakie informacje lepiej zapamiętywano:

1. czytanie po cichu,

2. słuchanie, jak ktoś czyta,

3. samodzielne czytanie na głos.

   W badaniu wzięło udział 95 studentów, z których każdy otrzymał 40 słów (każde po 5–10 liter). Mieli albo czytać je po cichu albo ktoś im je czytał, albo mieli sami czytać je na głos. Następnie uczestników natychmiast proszono o zapisanie każdego zapamiętanego słowa. Okazało się, że czytanie na głos dało najlepszy efekt. „Nasze badanie wykazało – twierdzą autorzy Colin MacLeod i Noah Forrin – że nauka i pamięć najlepiej funkcjonuje, gdy bierzemy w tych procesach aktywny udział. Jeśli podczas nauki włączymy do niej jakąś aktywność, produktywność – a w tym przypadku jest to mowa – to słowa i informacje są przechowywane w pamięci długotrwałej i dlatego łatwiej je zapamiętać”.

Akcja lub czynność – w tym przypadku odczytywanie czegoś na głos i aktywne słuchanie informacji – sprawia, że lepiej zapamiętujemy dane. Autorzy nazywają to „efektem produkcyjnym”. Jest on najsilniejszy, gdy uczeń sam musi coś wytworzyć. Na to wskazuje gorsze zapamiętywanie, przy samym słuchaniu.

Podobne Artykuły

Więcej Artykułów

wiper-pixel